Länskopia vinner ytterligare en upphandling!

Vi är mycket stolta efter att ha vunnit upphandlingen gällande Tryckeritjänster till Länsstyrelsen i Norrbottens Län.Avtalet avser digitaltryck gällande produkter som tex rollup, broschyrer, foldrar, flyers, rapporter, affischer, mappar, rollup,beachflaggor, vepor, banderoller.Avtalet tecknas på 2år med möjlighet till förlängning ytterligare 2år.Länskopia tackar för förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete.