Länskopia vinner upphandlingen Tryckeritjänster Kiruna Kommunkoncern.

Länskopia har i tuff konkurrens vunnit upphandlingen gällande Tryckeritjänster för Kiruna Kommunkoncern.

Avtalet avser både offsettryck och digitaltryck. Exempel på trycksaker som ingår i avtalet är visitkort, kuvert, foldrar, broschyrer, blanketter, mappar, rollup, affischer, block, beachflaggor, vepor, dekaler mm.

Länskopia kommer även att tillhandahålla en webshop för trycksaker och dynamiska visitkortsmallar.

Avtalet tecknas på 2år med möjlighet till förlängning 2år.

Länskopia tackar för förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete.