Länskopia förstärker maskinparken ytterligare.

Denna gång packar vi upp en Multigraf CF375 touchline. En kombinerad big och falsmaskin.