ISO 9001 kvalité samt ISO 14001 Miljö

Vi är mycket glada och stolta över vår nya certifiering inom ISO 9001 kvalité samt ISO 14001 Miljö.

Detta innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar med förbättringar i vår verksamhet vad gäller

kvalitet och miljö.

Våra kunder kan således alltid lita på att de får produkter av hög kvalitet med så låg

miljöpåverkan som möjligt.

 

- Vi på Länskopia har alltid haft ett stort fokus på kvalitet och miljö och därför känns det extra bra

att vi nu är i hamn med denna certifiering. Genom att ha effektiva processer för ledning och

styrning och bra kontroll på kvalitet och miljö kan vi fortsätta utvecklas

i linje med vår vision, säger Peter Forsberg, vd på Länskopia.